Velkommen til Sentrum Legepraksis

Vi har telefon tid fra

Mandag- Torsdag kl. 08.30- 12.00 og  fra 12.30- 14.30
Fredag 08.30- 12.00 og fra 13.00- 15.00

Du kan nå oss på tlf: 481 03 288

Ytterdøren åpner kl. 08:00

 

Ved behov for legehjelp som ikke kan vente til neste virkedag, – ring Alta Legevakt 116117 eller 78 45 57 30.

Ved akutt og livstruende sykdom eller skade – ring 113.

 

Resepsjon er åpen fra kl. 08.30 – 15.30 ( Stengt i lunsjen )

Lunsj alle dager kl 12.00 – 12.30 unntatt fredager som er kl 12.00 – 13.00.

Skiftestua og laboratoriet er åpen fra kl 09.00 – 15.00 (stengt i lunsjen)

 

Ane Sander Emaus og Tina Uglebakkens tidligere liste har vi nå

vikarlege Gerda Lindstad Andersen som vil være på listene fram til mai 2020.

 

NY FASTLEGE

Lege Ingeborg Gurine Ribe har startet i Thea Wikesland Flaens liste på Sentrum legepraksis.

HUSK Å OPPDATERE PERSONOPPLYSNINGER

For at innkallinger, prøvesvar, faktura ol., skal nå fram til deg, er det svært viktig at dine personopplysninger til enhver tid er oppdatert hos oss.
Så dersom du har fått ny adresse, nytt telefonnummer eller en ny arbeidsgiver, er det fint om du deler de med oss.

Opplysningene kan gies på telefon  481 03 288, eller til oss i resepsjonen.

I selvbetjeningsmenyen kan du;

  • Bestille time (NB! Du kan kun bestille time hos din egen fastlege. Det er kun mulig å bestille enkelt timer, dobbeltimer må avtales med fastlegen.)
  • Fornye resepter på faste medisiner

 

BYTTE FASTLEGE

Du kan finne og bytte fastlege selv. Dersom fastlegen du ønsker her ledig plass, kan du få ny fastlege fra den første dagen i neste måned. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege dersom du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

 

Klikk her for å bytte fastlege eller se ledige leger (krever innlogging med minID)

Du kan også ta kontakt med Fastlegetelefonen på telefon 800 43 573.