Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2014- 30. juni 2015

Barn under 16 år er gratis (obs at også barn må betale for forbruksvarer,henvisninger o.l.).

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

 • Konsultasjon hos allmennlege 141 kr
 • Tillegg hos spesialist i allmennmedisin 46 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 141 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 50 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 50 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 50 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 50 kr

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr + forsendelseskostnader
 • Henvisninger 59 kr
 • Førerkortattest 430 kr , 350 kr over 70 år
 • om du ikke møter til avtalt time må du betale for dette selv om du har frikort

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 58 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 89 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 123 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 169 kr

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedr. dette.