Velkommen til Sentrum Legepraksis

For raskest mulig ekspedering, vennligst logg deg på Helsenorge.no for resept- og timebestilling.

Resept- og timebestillinger på e-post blir ikke ekspedert!

 

 
 

HUSK Å OPPDATERE PERSONOPPLYSNINGER

For at innkallinger, prøvesvar, faktura o.l, skal nå fram til deg, er det svært viktig at dine personopplysninger til enhver tid er oppdatert hos oss.
Så dersom du har fått ny adresse, nytt telefonnummer eller en ny arbeidsgiver, er det fint om du deler de med oss.

NB! For at fakturaer skal komme til rett adresse må det oppdateres på pasientsky.no (log inn med BankID), det holder ikke at du ber oss endre i journalsystemet vårt!

Opplysningene kan gis på telefon  481 03 288, eller fyll ut blått/gult skjema på venterommet som leveres i resepsjonen.

  • Kun drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)