Velkommen til Sentrum Legepraksis

KORONAVIRUS:

Du må ikke oppsøke legesenteret om du er satt i karantene og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon som for eksempel sår hals, feber, hoste, forkjølelse, influensa eller liknende. Da må du ringe først. Dette gjelder også om du har avtalt time. 

  • Ring oss på telefon 481 03 288. Dersom du ikke får tak i oss pga stor pågang, forsøk igjen litt senere.
  • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse – ring medisinsk nødtelefon 113

Du finner oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset på HelseNorge.no eller på FHI.no. Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Lurer du på om du skal testes for corona, ta coronasjekken her. Koronasjekk.no skal til en hver tid være 100 % i samsvar med råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

På grunn av koronasituasjonen er det for tiden timebestilling på laboratoriet og skiftestua.

Vi har telefontid fra

Mandag- Torsdag kl. 08.30- 12.00 og  fra 12.30- 14.30
Fredag 08.30- 12.00 og fra 13.00- 15.00

Du kan nå oss på tlf: 481 03 288

Ytterdøren åpner kl. 08:00

Skiftestua og laboratoriet er åpen fra kl 09.00 – 15.00 (stengt i lunsjen)

Ved behov for legehjelp som ikke kan vente til neste virkedag, – ring Alta Legevakt 116117 eller 78 45 57 30.

Ved akutt og livstruende sykdom eller skade – ring 113.

 

Resepsjon er åpen fra kl. 08.30 – 15.30 ( Stengt i lunsjen)

Lunsj alle dager kl. 11.45 – 12.15 unntatt fredager som er kl. 12.00 – 13.00.

 

 NYE FASTLEGEVIKARER:

Ane Sander Emaus og Tina O.Uglebakkens tidligere liste har vi nå

vikarlege Gerda Lindsted Andersen som vil være på listene fram til juli 2020.

Thomas Rønbeck, har sluttet 1. august 2019

vikarlege fra 1. mai 2020 og inntil videre er Martin Støyten.

Ingeborg Gurine Ribe, har sluttet 31. mai 2019

vikarlege fra 11. mai 2020 til medio november 2020 er Frederikke Kierulff Madsen.

Emelie Svensson, Lege. Fast vikar for våre leger.

 

HUSK Å OPPDATERE PERSONOPPLYSNINGER

For at innkallinger, prøvesvar, faktura ol., skal nå fram til deg, er det svært viktig at dine personopplysninger til enhver tid er oppdatert hos oss.
Så dersom du har fått ny adresse, nytt telefonnummer eller en ny arbeidsgiver, er det fint om du deler de med oss.

Opplysningene kan gies på telefon  481 03 288, eller til oss i resepsjonen.

I selvbetjeningsmenyen kan du;

  • Bestille time (NB! Du kan kun bestille time hos din egen fastlege. Det er kun mulig å bestille enkelt timer, dobbeltimer må avtales med fastlegen.)
  • Fornye resepter på faste medisiner

 

BYTTE FASTLEGE

Du kan finne og bytte fastlege selv. Dersom fastlegen du ønsker her ledig plass, kan du få ny fastlege fra den første dagen i neste måned. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege dersom du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

 

Klikk her for å bytte fastlege eller se ledige leger (krever innlogging med minID)

Du kan også ta kontakt med Fastlegetelefonen på telefon 800 43 573.

  • “For å hindre smittespredning har vi måttet endre på rutinene våre. Dere kan bestille timer som før, men fastlegen vil bestemme om det blir skriftlig gjennom e-konsultasjon eller muntlig gjennom telefon eller videokonsultasjon. Vi ønsker færrest mulig fysiske oppmøter på kontoret. Vi må prioritere det som av medisinske grunner ikke kan vente og ber om forståelse for dette. Det som kan vente må tas senere”.