Forside

Velkommen til Sentrum Legepraksis!

Her vil vi formidle informasjon til publikum og å gjøre det enkelt og raskt for deg å komme i kontakt med oss.

I selvbetjeningsmenyen kan du;

  • Bestille time (NB! Du kan kun bestille time hos din egen fastlege. Det er kun mulig å bestille enkelt timer, dobbeltimer må avtales med fastlegen.)
  • Fornye resepter på faste medisiner

Vi har telefontid på tlf: 481 03 288

mandag – torsdag fra kl. 08.30 – 12.00 og  fra kl. 12.30 – 14.30, fredager fra 08.30 – 12.00 og fra 13.00 – 15.00

Kontoret er åpent hverdager fra kl 08.30 – 15.30.

Lunsj alle dager kl 12.00 – 12.30 unntatt fredager som er kl 12.00 – 13.00.

Resepsjonen er åpent fra kl 08.30 – 15.30 (stengt i lunsjen)

Skiftestua og laboratoriet er åpen fra kl 09.00 – 15.00 (stengt i lunsjen)

Du kan også benytte vår e-post: post@sentrumlegepraksis.no (gjelder ikke timebestilling/avbestilling, og reseptbestilling)

Ved livstruende sykdom eller skade – ring Alta Legevakt på 116117 eller 113.

NY FASTLEGELISTE ÅPNET

Lege Thea Wikesland Flaen har startet i den nyopprettede hjemmelen på Sentrum legepraksis.

Vi ønsker henne velkommen til oss.

https://www.alta.kommune.no/ny-fastlegeliste-aapnet.5973456-78545.html

HUSK Å OPPDATERE PERSONOPPLYSNINGER

For at innkallinger, prøvesvar, faktura ol., skal nå fram til deg, er det svært viktig at dine personopplysninger til enhver tid er oppdatert hos oss. Så dersom du har fått ny adresse, nytt telefonnummer eller en ny arbeidsgiver, er det fint om du deler de med oss.  Opplysningene kan gies på telefon  481 03 288, eller til oss i resepsjonen.

FRIKORT 2017

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1; 2205,- og en for egenandelstak 2; 1990,-. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. les mer om ordningen på www.helsenorge.no

MIN HELSE

Min helse har erstattet selvbetjeningssiden på www.helsenorge.no. Nå trenger du kun å logge inn én gang for å få tilgang til alle tjenestene på helsenorge.no, bortsett fra Mine vaksiner. Min helse er under utvikling og flere tjenester vil bli tilgjengelig her i tiden fremover. Du kan logge deg inn på www.minhelse.no

BYTTE FASTLEGE

Du kan finne og bytte fastlege selv. Dersom fastlegen du ønsker her ledig plass, kan du få ny fastlege fra den første dagen i neste måned. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege dersom du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Klikk her for å finne ledig lege

Klikk her for å bytte fastlege (krever innlogging med minID)

Du kan også ta kontakt med Fastlegetelefonen på telefon 800 43 573.