Leger

Per Vidar Andersen

Utdannet ved Universitetet i Tromsø i år 2000.

Spesialist i allmennmedisin siden 2007.

Off. godkjent petroleumslege.

Off. godkjent sjømannslege.

 

 

Bilde_Tone_Leinan_2019Tone Leinan

Utdannet ved Universitetet i Tromsø i år 2002.

Spesialist i allmennmedisin siden 2012.

I permisjon 01.04.21-21.12.21. 

Søren Brouw Iversen vikarierer fra 1.mai og ut perioden.

 

Bilde_Irene_Leinan_2019Irene Leinan

Utdannet ved Universitetet i Tromsø i år 2004.

Spesialist i allmennmedisin siden 2012.

 

Nina Ødmann

Utdannet ved Universitetet i Oslo.

Spesialist i allmennmedisin.

Petter Sønvisen Bye

Spesialist i allmennmedisin.

Off. godkjent petroleumslege.

Synne Lofstad

Allmennlege

Utdannet ved Universitetet i Oslo.

######################################################################################################

 

Thomas Rønbeck, har sluttet 1. august 2019.

Ny fastlege fra 3. august 2020 er Moe Schmid. Hun er tilsatt som vikarlege fram til mars 2022, og ønsker å bli hos oss, men har svensk turnustjeneste og har startet søknadsprosess for å få norsk godkjenning av denne slik at hun kan tilsettes i fast stilling.

########################################################################################################################

Ingeborg Gurine Ribe, har sluttet 31. mai 2019

NB! Pasientliste flyttes til Stilla Legesenter f.o.m. 01.02.21.

########################################################################################################################

Emelie Svensson

Fast vikarlege for våre leger.

 • “For å hindre smittespredning har vi måttet endre på rutinene våre. Dere kan bestille timer som før, men fastlegen vil bestemme om det blir skriftlig gjennom e-konsultasjon, muntlig gjennom telefon / videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Vi ønsker færrest mulig fysiske oppmøter på kontoret. Vi må prioritere det som av medisinske grunner ikke kan vente og ber om forståelse for dette. Det som kan vente må tas senere”.

  JANSSEN-VAKSINEN tilbys IKKE ved vårt legesenter. Begrunnelsen for dette er som følger;

  * Med dagens smittenivå i Norge og Alta er det lav sannsynlighet for å bli smittet med covid-19 og svært lav risiko for å få alvorlig sykdom eller dø av virusinfeksjonen. Vi har tilgang på andre, mer effektive vaksiner. Om relativt kort tid vil alle få tilbud om en vaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

  Pasienter kan bli alvorlig syk eller dø av sjeldne bivirkninger etter Janssen-vaksinen. Ingen vet ennå nøyaktig hvor stor risikoen er. Og det er heller ikke slik at legen ut fra kjennskap til tidligere sykdommer, medikamenter i bruk eller andre faktorer, kan forutse hvem som kan få alvorlige bivirkninger. Å skrive ut en vaksine med den risikoen som Janssen-vaksinen ser ut til å ha, til en pasient med lav risiko for alvorlig sykdom og med lav risiko for å bli smittet, er hverken faglig eller etisk forsvarlig.

  * Legeforeningen anbefaler ikke at leger skriver ut denne vaksinen. FHI har også frarådet bruk av denne.

  * Kapasiteten på fastlegekontorene er svært knapp. Vi har ikke mulighet til å bruke tid på denne vurderingen når det likevel ligger sterke anbefalinger/frarådinger om bruk av denne.