Leger

Per Vidar Andersen

Utdannet ved Universitetet i Tromsø i år 2000.

Spesialist i allmennmedisin siden 2007.

Off. godkjent petroleumslege.

Off. godkjent sjømannslege.

Emelie Svensson 50% vikar i perioden 01.10.19 – 01.11.23

 

Nina Ødmann

Utdannet ved Universitetet i Oslo.

Spesialist i allmennmedisin.

Petter Sønvisen Bye

Spesialist i allmennmedisin.

Off. godkjent petroleumslege.

 

Titus Gylvin (tidl. T. Rønbeck / Moe Schmid)

Ny fastlege fra 14.08.23

Utdannet ved universitetet i København

Har en doktorgrad i diabetes og fedme

Liste uten fast lege (tidligere Tone Leinan)

Mikkel Bo Brent vikarierer i perioden 21.08.23 – 28.02.24

 

Liste uten fastlege (tidligere Irene Leinan)

Mikkel Munk (60%) og Emilie Bendix (40%) vikarierer i perioden 01.03.23 – 31.12.23

Liste uten fastlege (tidl. Synne Lofstad)

Hassan Habiri vikarierer i perioden 05.09.23 – 31.10.23

 

 

 

 

 

  • Kun drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)