Leger

Per Vidar Andersen

Permisjon 100% 01.04.24-30.09.24

Utdannet ved Universitetet i Tromsø i år 2000.

Spesialist i allmennmedisin siden 2007.

Off. godkjent petroleumslege.

Off. godkjent sjømannslege.

Emelie Svensson 50% vikar til 31.03.24

 

Nina Ødmann

Utdannet ved Universitetet i Oslo.

Spesialist i allmennmedisin.

Petter Sønvisen Bye

Spesialist i allmennmedisin.

Off. godkjent petroleumslege.

 

 

Liste uten fastlege (tidligere Tone Leinan)

Mikkel Bo Brent vikarierer i perioden 21.08.23 – 31.08.24

 

Liste uten fastlege (tidligere Irene Leinan)

Ane Nesje Lazaro ny fastlege fra 10.01.24

Liste uten fastlege (tidligere Synne Lofstad)

Jatinder Singh ny fastlege fra 01.02.24

 

Liste uten fastlege

Sarah Andreassen vikarlege  fra 02.04.24 – 31.08.24

Titus Gylvin fastlege (tidligere Thomas Rønbeck)

Flyttet til Stilla Legesenter 19.02.24 med hele pasientlisten.

 

 

 

 

 

  • Kun drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)