Leger

Per Vidar Andersen

Utdannet ved Universitetet i Tromsø i år 2000.

Spesialist i allmennmedisin siden 2007.

Off. godkjent petroleumslege.

Off. godkjent sjømannslege.

 

 Irene Leinan

Irene var ferdig utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2004.

Spesialist i allmennmedisin.

 

Tone Leinan

Tone var ferdig utdannet ved Universitetet i Tromsø i år 2002.

Spesialist i allmennmedisin siden 2012.

 

 

Nina Ødmann

Utdannet ved Universitetet i Oslo.

Spesialist i allmennmedisin.

 

 

 

Petter Sønvisen Bye

Fastlege. Petter
Spesialist i allmennmedisin.

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Rønbeck

Spesialist i allmennmedisin

 

Ingeborg Gurine Ribe

Fastlege

 

Gerda Lindsted Andersen

Legevikar