Kontakt

Adresse:

Sentrum Legepraksis
Markveien 51
9510 Alta

Tlf: 481 03 288

E-post: post@sentrumlegepraksis.no    NB! Resept- og timebestillinger på e-post blir ikke ekspedert.

Kontakt oss pr telefon eller via Helsenorge.no

  • Drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)