Linker

På internett finnes det mange nettsider som gir helseinformasjon. Dessverre opplever vi at flere av disse har dårlig faglig kvalitet, og medfører unødvendig bekymring hos mange.

Vi har derfor funnet noen nyttige linker som vi kan anbefale:

Pasienthåndboka
Nettsted opprettet av NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok). Informasjon om de fleste sykdommer og tilstander.

Kreftforeningen
Den norske kreftforenings hjemmeside. Inneholder råd og veiledning for kreftpasienter, samt info om kreftsykdom.

Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

Norsk Helseinformatikk – NHI.no

NAFKAM

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

 

  • Drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)