Linker

På internett finnes det mange nettsider som gir helseinformasjon. Dessverre opplever vi at flere av disse har dårlig faglig kvalitet, og medfører unødvendig bekymring hos mange.

Vi har derfor funnet noen nyttige linker som vi kan anbefale:

Pasienthåndboka
Nettsted opprettet av NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok). Informasjon om de fleste sykdommer og tilstander.

Kreftforeningen
Den norske kreftforenings hjemmeside. Inneholder råd og veiledning for kreftpasienter, samt info om kreftsykdom.

Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

Norsk Helseinformatikk – NHI.no

NAFKAM

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

 

  • “For å hindre smittespredning har vi måttet endre på rutinene våre. Dere kan bestille timer som før, men fastlegen vil bestemme om det blir skriftlig gjennom e-konsultasjon, muntlig gjennom telefon / videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Vi ønsker færrest mulig fysiske oppmøter på kontoret. Vi må prioritere det som av medisinske grunner ikke kan vente og ber om forståelse for dette. Det som kan vente må tas senere”.