Ansatte

Sentrum Legepraksis er et legefellesskap med 8 leger i allmennmedisin med tilsammen ca 5000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av flere dyktige legesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi turnuskandidater på legekontoret og i perioder også medisinstudent. Disse veiledes av en annen erfaren lege.

  • “For å hindre smittespredning har vi måttet endre på rutinene våre. Dere kan bestille timer som før, men fastlegen vil bestemme om det blir skriftlig gjennom e-konsultasjon, muntlig gjennom telefon / videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Vi ønsker færrest mulig fysiske oppmøter på kontoret. Vi må prioritere det som av medisinske grunner ikke kan vente og ber om forståelse for dette. Det som kan vente må tas senere”.