Ansatte

Sentrum Legepraksis er et legefellesskap med 7 leger i allmennmedisin med tilsammen ca 5000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av flere dyktige legesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi turnuskandidater på legekontoret og i perioder også medisinstudent. Disse veiledes av en annen erfaren lege.

  • Kun drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)