Ansatte

Sentrum Legepraksis er et legefellesskap med 8 leger i allmennmedisin med tilsammen ca 5000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av flere dyktige legesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi turnuskandidater på legekontoret og i perioder også medisinstudent. Disse veiledes av en annen erfaren lege.