Ansatte

Sentrum Legepraksis er et legefellesskap med 7 leger i allmennmedisin med tilsammen ca 5000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av flere dyktige legesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi turnuskandidater på legekontoret og i perioder også medisinstudent. Disse veiledes av en annen erfaren lege.

  • Du skal ikke oppsøke legesenteret om du er satt i karantene og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon som for eksempel sår hals, feber, hoste, forkjølelse, influensa, tap av lukte- og smakssans eller liknende! Da må du ringe først. Dette gjelder også om du har avtalt time. Ta da kontakt på telefon.