Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling, i ordinær kontortid.  Vi tilbyr ikke telefonkonsultasjoner.