Konsultasjon og andre timeavtaler

Konsultasjoner foregår etter timebestilling pr telefon i ordinær kontortid eller via helsenorge.no.
Det kan også gjøres avtale om video- eller tlf.konsultasjon.

Laboratoriet (prøvetaking):

Om du skal ta blodprøver, urinprøver, levere prøver o.l er det drop-inn, IKKE timebestilling. Du trekker en kø-lapp når du ankommer, og settes opp for prøvetaking. Om det er prøver bestilt av andre enn fastlegen (evt annen lege her på kontoret),  papirrekvisisjon medbringes for at prøver skal kunne tas!
OBS! Urinprøver som leveres være i sterilt glass (alt annet seponeres, f.eks medisinglass, matvare embalsje o.l), og må leveres før den er 2 timer gammel uansett om den har stått i romtemp. eller kaldt.

Skiftestue

- Det er timebestilling på skiftestuen, ta kontakt med resepsjonen.

 • Følgende gjøres uten legekonsultasjon i forkant;
  • Måling av blodtrykk.
  • fjerning av suturer og agraffer.
  • Bandasjeskift og sårstell.
  • Injeksjoner.
  • Øreskylling. Øre(ne) må dryppes med olje om kvelden i 3 dager før øreskylling utføres.
 • Så fremst legen har lagt inn en bestilling til skiftestue på det, tas også:
  • EKG
  • Spirometri
  • 24 timers blodtrykksmåling.
  • Hvilende blodtrykksmåling.

NB! Vær obs på at ikke alle prosedyrer dekkes av frikortordningen!

 • Drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

  NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)