Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling, i ordinær kontortid.
Vi tilbyr ikke telefonkonsultasjoner.