Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling pr telefon i ordinær kontortid eller via e-portal.
Det kan gjøres avtale om video- eller tlf.konsultasjon, eller evt fysiske besøk hvis behov for dette.
NB! Du kan kun bestille video- og telefonkonsultasjoner via e-portal!
Om du skal ta blodprøver, måle blodtrykk e.l så kan dette gjøres utenom legekonsultasjonen da legen legger inn en elektronisk bestilling til laboratoriet/skiftestue på det. På grunn av koronasituasjonen er det for tiden timebestilling på laboratoriet og skiftestua.
Vi ønsker at du stiller til undersøkelse nydusjet og med rene klær. Smykker og klokker bør legges igjen hjemme. Dette er viktig for å redusere faren for virusspredning.
  • “For å hindre smittespredning har vi måttet endre på rutinene våre. Dere kan bestille timer som før, men fastlegen vil bestemme om det blir skriftlig gjennom e-konsultasjon, muntlig gjennom telefon / videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Vi ønsker færrest mulig fysiske oppmøter på kontoret. Vi må prioritere det som av medisinske grunner ikke kan vente og ber om forståelse for dette. Det som kan vente må tas senere”.