Turnusleger

Turnuslege ved Sentrum Legepraksis

01.09.23 – 28.02.24: Sarah Andreassen

 

**************

Legekontoret deltar i videreutdanning av leger.

Formålet med turnusleger i allmennpraksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom turnuslegen og den veiledende legen på legekontoret.

En turnuslege er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 12 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i allmennpraksis.

  • Drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)