Turnusleger

Legekontoret deltar i videreutdanning av leger.

Formålet med turnusleger i allmennpraksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom turnuslegen og den veiledende legen på legekontoret.

En turnuslege er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 12 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i allmennpraksis.

Turnuslege ved Sentrum Legepraksis er for tiden :

Morris Birdal