Turnusleger

Legekontoret deltar i videreutdanning av leger.

Formålet med turnusleger i allmennpraksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom turnuslegen og den veiledende legen på legekontoret.

En turnuslege er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 12 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i allmennpraksis.

Turnuslege ved Sentrum Legepraksis er for tiden:   Martine Bøe

  • “For å hindre smittespredning har vi måttet endre på rutinene våre. Dere kan bestille timer som før, men fastlegen vil bestemme om det blir skriftlig gjennom e-konsultasjon, muntlig gjennom telefon / videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Vi ønsker færrest mulig fysiske oppmøter på kontoret. Vi må prioritere det som av medisinske grunner ikke kan vente og ber om forståelse for dette. Det som kan vente må tas senere”.