Tilbakemelding

Gi oss din tilbakemelding

Dine kommentarer og tilbakemelding hjelper oss å bli bedre. Hvis det er noe du vil ta opp, vil vi gjerne at du tar kontakt.

post@sentrumlegepraksis.no eller telefon 48103288.


Om du skulle føle deg dårlig eller feil behandlet ved legekontoret, og ønsker vurdering fra andre enn oss, har du anledning til å kontakte kommuneoverlege eller fylkeslege (kontaktes via Fylkesmannens kontor). Vi henstiller likevel til i første omgang å ta det opp med oss.

Dersom du vil fremme en formell klage, er det nyttig å diskutere forholdet med Norsk pasientforening. De gir informasjon om dine rettigheter som pasient. Følgende instanser kan være aktuelle å kontakte:

  • Kommuneoverlegen i Alta, Markveien 29 – 31, 9510 Alta.
    E-post: kommuneoverlegen@alta.kommune.no eller tlf 78 45 54 05.
  • Fylkesmannen i Finnmark, ved fylkeslege Karin Straume, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø. Tlf 78 95 03 00
  • Norsk pasientforening, Postboks 376 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf 22 00 74 00
  • Norsk pasientskadeerstatning, Wergelandsveien 1, P.B.3 St.Olavs Plass, 0130 Oslo. Tlf 22 99 45 00
  • Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Postboks 285, 9600 Hammerfest. Tlf 78 41 72 40
  • Du skal ikke oppsøke legesenteret om du er satt i karantene og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon som for eksempel sår hals, feber, hoste, forkjølelse, influensa, tap av lukte- og smakssans eller liknende! Da må du ringe først. Dette gjelder også om du har avtalt time. Ta da kontakt på telefon.