Tilbakemelding

Gi oss din tilbakemelding

Dine kommentarer og tilbakemelding hjelper oss å bli bedre. Hvis det er noe du vil ta opp, vil vi gjerne at du tar kontakt.

post@sentrumlegepraksis.no eller telefon 48103288.


Om du skulle føle deg dårlig eller feil behandlet ved legekontoret henstiller vi i første omgang å ta det opp med oss.

Dersom du vil fremme en formell klage på behandling, er det nyttig å diskutere forholdet med pasientombudet i første omgang. Følgende instanser kan være aktuelle å kontakte:

  • Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Postboks 285, 9600 Hammerfest, tlf 78 41 72 40
  • Statsforvalteren i Troms- og Finnmark, ved fylkeslege,  tlf 78 95 03 00
  • Norsk pasientforening, Postboks 376 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf 22 00 74 00
  • Norsk pasientskadeerstatning, Wergelandsveien 1, P.B.3 St.Olavs Plass, 0130 Oslo. Tlf 22 99 45 00

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommuneoverlegen i Alta fungerer som medisinsk rådgiver for kommunen, og er derfor i utgangspunktet ikke en instans for å levere inn klager!
Kontaktinformasjon er e-post: kommuneoverlegen@alta.kommune.no 

  • Kun drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)