Tilbakemelding

Gi oss din tilbakemelding

Dine kommentarer og tilbakemelding hjelper oss å bli bedre. Hvis det er noe du vil ta opp, vil vi gjerne at du tar kontakt.

post@sentrumlegepraksis.no eller telefon 48103288.


Om du skulle føle deg dårlig eller feil behandlet ved legekontoret, og ønsker vurdering fra andre enn oss, har du anledning til å kontakte kommuneoverlege eller fylkeslege (kontaktes via Fylkesmannens kontor). Vi henstiller likevel til i første omgang å ta det opp med oss.

Dersom du vil fremme en formell klage, er det nyttig å diskutere forholdet med Norsk pasientforening. De gir informasjon om dine rettigheter som pasient. Følgende instanser kan være aktuelle å kontakte:

  • Kommuneoverlegen i Alta, Markveien 29 – 31, 9510 Alta.
    E-post: kommuneoverlegen@alta.kommune.no eller tlf 78 45 54 05.
  • Fylkesmannen i Finnmark, ved fylkeslege Karin Straume, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø. Tlf 78 95 03 00
  • Norsk pasientforening, Postboks 376 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf 22 00 74 00
  • Norsk pasientskadeerstatning, Wergelandsveien 1, P.B.3 St.Olavs Plass, 0130 Oslo. Tlf 22 99 45 00
  • Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Postboks 285, 9600 Hammerfest. Tlf 78 41 72 40
  • “For å hindre smittespredning har vi måttet endre på rutinene våre. Dere kan bestille timer som før, men fastlegen vil bestemme om det blir skriftlig gjennom e-konsultasjon, muntlig gjennom telefon / videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Vi ønsker færrest mulig fysiske oppmøter på kontoret. Vi må prioritere det som av medisinske grunner ikke kan vente og ber om forståelse for dette. Det som kan vente må tas senere”.