Personale

Vårt personale består av sekretærer, bioingeniør og sykepleiere. Ved  laboratoriet på Sentrum Legepraksis tilbys det også tjenester til pasienter fra kommunale enheter og spesialist poliklinikken. Flere av sykepleierne våre inngår også i arbeid på legevakt.