Personale

Vårt personale består av sekretærer, sykepleiere og en  bioingeniør.
Vi har en stomisykepleier.