Personale

Vårt personale består av sykepleiere, bioingeniør og sekretærer.

Vi har også en stomisykepleier som våre listepasienter kan benytte.

  • Kun drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)