Personale

Vårt personale består av sykepleiere, bioingenør og sekretærer.

Vi har også en stomisykepleier.

  • Drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)