Om oss

Sentrum Legepraksis ble etablert i 2001, i forbindelse med innføring av “fastlegeordningen” i Norge. De daværende kommunelegene inngikk da en avtale med Alta Kommune om å fortsette med legetjenester fra samme lokaler, på folkemunne kjent som “helsesenteret”.
Vi befinner oss nå i nye lokaler i 2.etasje hos Møbelringen i Alta sentrum, legegruppa har også blitt mindre og med nye ansikter i løpet av årene.

Våre tilbud
Sentrum Legepraksis er en fullverdig allmennpraksis med 7 leger i allmenn medisin.
Vi er også utdanningsplass for turnusleger og studenter.

Våre tjenester omfatter alle vanlige legetilbud, så som EKG, spirometri, 24timers blodtrykksmåling, øreskyllinger, laboratorietjenester etc.
I tillegg kan vi tilby ekstra god veiledning og hjelp til pasienter med kroniske sår og stomipasienter, da vi har en spesialsykepleier på dette området.

  • Du skal ikke oppsøke legesenteret om du er satt i isolasjon/karantene og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon som for eksempel sår hals, feber, hoste, forkjølelse, influensa, tap av lukte- og smakssans eller liknende! Da må du ringe først. Dette gjelder også om du har avtalt time. Ta da kontakt på telefon.