Om oss

Sentrum Legepraksis ble etablert i 2001, i forbindelse med innføring av “fastlegeordningen” i Norge. De daværende kommunelegene inngikk da en avtale med Alta Kommune om å fortsette med legetjenester fra samme lokaler, på folkemunne kjent som “helsesenteret”.
Vi befinner oss nå i 2.etasje hos Møbelringen i Alta sentrum.

Våre tilbud
Sentrum Legepraksis er en fullverdig allmennpraksis med 7 legehjemler i allmenn medisin.
Vi er også utdanningsplass for turnusleger og medisinstudenter.

Våre tjenester omfatter alle vanlige legetilbud, så som EKG, spirometri, blodtrykksmålinger, øreskyllinger, blodprøvetaking og andre laboratorietjenester etc.
I tillegg kan vi tilby ekstra god veiledning og hjelp til pasienter med kroniske sår og stomipasienter, da vi har en spesialsykepleier på dette området.

  • Drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)