Om oss

Sentrum Legepraksis ble etablert i 2001, i forbindelse med innføring av “fastlegeordningen” i Norge. De daværende kommunelegene inngikk da en avtale med Alta Kommune om å fortsette med legetjenester fra samme lokaler, på folkemunne kjent som “helsesenteret”.
Vi befinner oss nå i nye lokaler i andre etasje hos Møbelringen , legegruppa har også blitt mindre og med nye ansikter i løpet av årene.

Våre tilbud
Sentrum Legepraksis er en fullverdig allmennpraksis med 7 leger i allmenn medisin.
Vi er også utdanningsplass for turnusleger og studenter.

Våre tjenester omfatter alle vanlige legetilbud, så som EKG, spirometri, 24timers blodtrykksmåling, øreskyllinger, laboratorietjenester etc.
I tillegg kan vi tilby ekstra god veiledning og hjelp til pasienter med kroniske sår og stomipasienter, da vi har en spesialsykepleier på dette området. Vi har også startet med videreføring av allergivaksinering, hos pasienter som har fått oppdoseringen på sykehuset først.