Om oss

Sentrum Legepraksis ble etablert i 2001, i forbindelse med innføring av “fastlegeordningen” i Norge. De daværende kommunelegene inngikk da en avtale med Alta Kommune om å fortsette med legetjenester fra samme lokaler, på folkemunne kjent som “helsesenteret”.
Vi befinner oss nå i 2.etasje hos Møbelringen i Alta sentrum.

Våre tilbud
Sentrum Legepraksis er en fullverdig allmennpraksis med 7 legehjemler i allmenn medisin.
Vi er også utdanningsplass for turnusleger og medisinstudenter.

Våre tjenester omfatter alle vanlige legetilbud, så som EKG, spirometri, blodtrykksmålinger, øreskyllinger, blodprøvetaking og andre laboratorietjenester etc.
I tillegg kan vi tilby ekstra god veiledning og hjelp til våre listepasienter med kroniske sår og stomipasienter, da vi har en spesialsykepleier på dette området.

Våre pasienter og pasienter som ikke har fastlege hos oss, kan kontakte den kommunale sår- og stomiklinikken for hjelp og veiledning. Du finner de på Alta Helsesenter. Ta kontakt med Stilla Legesenter på tlf: 482 85 500 for en timeavtale hos sår- eller stomisykepleier. Klinikken har åpent hver tirsdag.

  • Kun drop-in timer på laboratoriet mellom kl.09-14.45. Trekk en kølapp for å melde deg i resepsjonen, så blir du satt inn på laboratoriets timeplan fortløpende.

    NB! Lab stengt 12-12.40 (12-13 fredager)